המאמץ המשני כלל את גדוד 25 מתוגבר בפלוגת טנקים, הכוח נע בציר - - , אך התעכב עקב אש עזה שנורתה עליו ממוצב שקיומו לא היה ידוע, קשיים עקב תנאי הדרך, ואש ארטילרית עזה, ומשום כך הצליח לכבוש את יעבד היושבת מעל הפינה הצפון-מערבית של עמק דותן רק בבוקר ה- כנגד הביקורת, נטען כי אלוף הפיקוד חש שעליו לעשות את המרב כדי לחבור להר הצופים בכל המהירות, כדי להקדים את חטיבה 60 הירדנית שנעה - ככל שהיה ידוע בפיקוד המרכז - לכיוון ירושלים
אף ממשלה לא הכריעה בצורה חד משמעית את גורלם של אזורים אלו מלבד גורלן של ההתנחלויות ב ו בהצבעה, שנערכה בממשלה בשעות הלילה של , על היציאה למלחמה, היו הדעות חלוקות

הזירה הימית במלחמת ששת הימים

צורת החוף מאפשרת התמצאות וזיהוי טוב של פתח המעגן.

4
הזירה הימית במלחמת ששת הימים
בשעה 9:30, עם השלמת ההשתלטות על הרכס, ניתן האישור הסופי לכניסה
כיבוש צפון השומרון במלחמת ששת הימים
סיבה נוספת שהכריעה הייתה פינוי משפחות אנשי הבסיס ומשפחת המפקד בכלל זה מאילת לצפון הארץ בתקופת הכוננות למלחמה
כיבוש צפון השומרון במלחמת ששת הימים
ב- הסכים לוי אשכול לוותר על תיק הביטחון ולהעבירו לידי , ששבוע קודם לכן ב-24 במאי שב ארצה מכנס ב רוח צפונית חזקה וגלים גבוהים יצרו תקלות בכלי השיט הקטנים
עם התייצבות הפסקת האש הרשתה ישראל לבעלי האוניות להחליף את הצוותים והאניות עצמן, חלקן נטושות וחלקן בצוות מינימלי, נשארו במקום עד שנת 1975 עת התאפשרה פתיחת התעלה לשיט מספרים במפה מומלץ לצפות בהגדלה : 1

הזירה הימית במלחמת ששת הימים

לאחר פניית ה ל בנושא, ביטלה מצרים את תוכנית התקיפה.

ישראל במלחמת ששת הימים
הפרשן הצבאי טען שאף הייתה היערכות להפעלתו
הזירה הימית במלחמת ששת הימים
פלוגות הקו הוחלפו לפנות ערב בכוחות חי"מ ובגזרה הצפונית הפלוגה בפיקוד סרן חטפה אש חזקה ומספר אבדות
ישראל במלחמת ששת הימים
בעקבות חתימת ההסכם, המלך חוסיין הזמין את הכוחות העיראקיים להיכנס לממלכתו ושליט עיראק, , שסירב להזמנה דומה שבוע לפני כן, נענה הפעם בהתלהבות