הפרה עקיפה כפי שמוגדרת בס' 48 בסעיף קטן 1 כוללת גם מכירה של ספרים הנתבע 3 לא סתר בכל ראיה מטעמו את נושא הבעלות על זכות היוצרים, וטענותיו לעניין זה נשארו טענות סתם
טוני גרינמן זכויות יוצרים כרך ב', מהדורה שנייה התשס"ט-2008 , עמ' 669-670 בעלי החנויות והסיטונאים מכירים היטב את המפיצים הבלעדיים של ספרי מט"ח ומודעים לכך שרק רכישה ממפיצים אלו הינה רכישה ודאית של ספרים מקוריים

ספרי לימוד והעשרה

הנתבעים ביטון הציגו עמדה אחת חד משמעית ונחרצת שלפיה כל העותקים המפירים אשר נתפשו בחזקתם נמכרו להם על ידי הנתבע 3.

18
תא (חי') 10689
למט"ח יש מפיץ בלעדי במגזר היהודי ומפיץ בלעדי במגזר הערבי
ספרי לימוד והעשרה
בחיפוש ובתפיסה נכחו נציגי המשטרה מהיחידה לקניין רוחני במחוז חוף, וכן נציגי "ווין" ונציג התובעת, אשר נתבקשו על ידי נציגי המשטרה לסייע בזיהוי העותקים המזויפים של הספרים
שבילים פלוס 17 לכיתה ו' / מטח
וראו דברי המחבר גרינמן בספרו לגבי הרחבת הפרשנות של חלופה זו עם חקיקת החוק החדש עמ' 672-673 - "ההפרה העקיפה הראשונית והבסיסית היא מכירה או השכרה או העמדה למכירה או השכרה של עותק מפר
העושה אחת מהפעולות האלה בעותק מפר של יצירה, מפר את זכות היוצרים, אם בעת ביצוע הפעולה, ידע או היה עליו לדעת כי העותק הוא עותק מפר: 1 מכירה או השכרה, לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה; 2 החזקה למטרה עסקית; 3 הפצה בהיקף מסחרי; 4 הצגה לציבור בדרך מסחרית; 5 ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת המכס העובדה שזכות היוצרים היא של מט"ח כתובה בגוף הספר
טענתו של נתבע 3 הינה כי הנתבעים ביטון רכשו ספרי לימוד גם ממקורות אחרים נוכח פסק הדין החלקי מול נתבעים 1,2, המשיכה התביעה להתנהל מול נתבע 3

תא (חי') 10689

כמו כן לא הובאה כל ראיה סותרת מטעם הנתבע.

1
ספרי לימוד והעשרה
עובדות אלו אשר נמסרו בעדותו הראשית של מנהל ההוצאה לאור של מט"ח, לא נסתרו בחקירתו הנגדית
תא (חי') 10689
גם טענת הנתבע - כי אישור הפקדת המוצג מטעם משטרת ישראל הנושא תאריך 10
ספרי לימוד והעשרה
מאגר הפתרונות מכסה את כל ספרי הלימוד ובתי הספר בישראל ב-47 מקצועות לימוד