נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות
המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן מצד אחד, החברות כבר גילו שהאיומים שלנו הם לרוב איומי סרק וכבר אינן נבהלות כל כך מהר

רבי אפטוריקי

ר' שמעון בן לוי הוה קא סחי בירדנא, אתא רבה בר בר חנה יהיב ליה ידא.

25
ילקוט שמעוני/יהושע/רמז כו
הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר
טריא
המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים
טריא
עד שלא שקעה שמשו של משה זרחה שמשו של ייהושע
כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו את הפעילות מוביל עו"ד יונתן ברנד שבעבר עבד במשרד המשפטים וניהל פעילות בינלאומית בתחום הפלטפורמות להלוואות בין אנשים בעולם,, נמסר מהחברה
בבעל המון אלו ישראל שנאמר בקול רנה ותודה המון חוגג בעתיד, תאפשר המסלקה הפנסיונית, גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיונים

ילקוט שמעוני/יהושע/רמז כו

ההחלטה של טריא להיכנס לתחום האשראי העסקי מגיעה על רקע חוק ה-P2P שעבר בו ועדת הרפורמות של הכנסת ונכנס לתוקפו בפברואר השנה.

9
ילקוט שמעוני/יהושע/רמז כו
הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח
טריא נכנסת לתחום האשראי העסקי
הברייתא הראשונה ששנה נמצאת ב דף ה' עמוד א', ועוסקת בעניין , שאם ההודאה במקצת נעשית על ידי אינו חייב
ילקוט שמעוני/שיר השירים/רמז תתקצד
אבל לדעת המובאת בתוספות ב דף ע"ב עמוד ב' שזה שהיה חי בדור החמישי היה שמו גם כן רב אדא בר אהבה אלא ששני רב אדא בר אהבה היו, אם כן ייתכן שרב אדא בר אהבה הנזכר במסכת מנחות הוא רב אדא בר אהבה השני, ולפי זה יכול להיות שרבי אפטוריקי חי בתקופה יותר מאוחרת, ואפילו בדור החמישי
אמר רבי יוחנן אחות זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד אני חומה ושדי כמגדלות, אמר ר' יוחנן אני חומה, חומה זו תורה, ושדי כמגדלות אלו ת"ח, רבא אמר אני חומה זו כנסת ישראל, ושדי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות
הפלטפורמות פועלות תחת הפיקוח של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מגזר העסקים הקטנים והבינוניים על פי טריא, נכון לנתוני 2017, בישראל 491 אלף עסקים קטנים ובינוניים שמעסיקים כ-54% מכוח העבודה במשק, ותרומת המגזר הזה לתוצר העסקי בישראל עומדת על 53

ילקוט שמעוני/יהושע/רמז כו

בנוסף, טריא מוכרת שירותי חיתום לגופים עסקיים, מוסדיים ופיננסיים מובילים בישראל ובעולם.

טריא
ח"כ רחל עזריה, יו"ר ועדת הרפורמות, התייחסה להתרחבות היצע האשראי העסקי ולחוק: "חוק ה-p2p היה פריצת דרך עבור העולם הפיננסי בישראל, וכעת הוא נושא פירות
ילקוט שמעוני/יהושע/רמז כו
מה גם שיש שם גרסה "אחוה דרבי אפטוריקי", כלומר אחיו של רבי אפטוריקי, ואם כן דוסתאי זה אינו אביו של רבי אפטוריקי המוזכר במקומות אחרים, אלא אחיו, ושם אביו לא נודע לנו
ילקוט שמעוני/שיר השירים/רמז תתקצד
האחד ב דף י"ב עמוד א' וב דף פ"א א' עמוד א' לגבי , שאפשר ל מליל יום השמיני ללידתה כלומר מיום השביעי בלילה , אבל אפשר להקריבה רק מהיום השמיני