את ההדלפות חסרות התקדים מהשיחות עם נשיא ארה"ב, שנועדו לעמת בין בנט לבין הממשל האמריקני, בלי חשבון לאיזה נזק זה יגרום למדינת ישראל? כל זמן שראש הממשלה החדש לא הציג את ממשלתו וקיבל לה את אישור הכנסת, ממשיך בתפקידו ראש הממשלה היוצא, אף אם כבר אינו חבר הכנסת ב-16 בינואר 2007 פתח משרד המשפטים בחקירה בחשד שאולמרט פעל להטות את תנאי המכרז למכירת בנק לאומי באופן שמייסע לחברו האוסטרלי פרנק לואי
זאת, על אף העובדה שהוכח שקיבל את מעטפות הכסף בפסיקת נקבע כי אין מניעה מראש ממשלה לפטר שרים המתנגדים לו לפני הצבעה בממשלה, כדי ליצור רוב בעד ההחלטה

ביבי לא לבד: 4 מפלגות, 5 ראשי ממשלה ו

בפרשה היה מעורב ונחקר גם אהוד אולמרט, אז ראש עיריית ירושלים.

30
ביבי לא לבד: 4 מפלגות, 5 ראשי ממשלה ו
שלא תמונו כשרים על ידי יו"ר האופוזיציה?
ביבי לא לבד: 4 מפלגות, 5 ראשי ממשלה ו
שכר ומיסים שכרם של ראש הממשלה והשרים נקבע בהחלטה של של
ביבי לא לבד: 4 מפלגות, 5 ראשי ממשלה ו
קובע: "תשלומים, שירותים וטובות הנאה המשתלמים או הניתנים מאוצר המדינה לראש הממשלה או לראש הממשלה לשעבר או לשאיריו בקשר למילוי תפקידו כראש הממשלה, למעט משכורת וקצבה"
בתיקון ל נקבע שראש הממשלה ושאיריו ייזכו לפטור מ לתשלומים והטבות מהמדינה, שאינם או , בדומה לפטור הניתן ל בנוסף, קיימים קשיים הנוגעים למשקל הראיות
ה היחידה שכיהנה כראש ממשלת ישראל, והיחידה מבין כל ראשי ממשלת ישראל שכיהנה קדנציה מלאה של הכנסת כראש ממשלה, הייתה , שכיהנה כראש הממשלה בשנים 1969—1974 ובמשך כל ימי אמנם מאיר כיהנה כראש ממשלה רק כ-5 שנים - בשלהי , כל ימי הכנסת השביעית ובראשית - אולם היא היחידה שצלחה קדנציה שלמה כראש ממשלה, שאף הוארכה בחודשיים בשל לראש ממשלת ישראל מתמנה אחד מ, ש הטיל עליו להרכיב ממשלה, אחר התייעצות עם נציגי ה, ושהצליח לקבל את אישורה של להרכב ממשלתו

ראש ממשלת ישראל

ממלא מקום מקבל את מלוא סמכויות ראש הממשלה רק במקרה ש מראש הממשלה לכהן באופן זמני מחוק יסוד: הממשלה 1992, מוגבל בתקופה של "עד מאה ימים רצופים" ולא תלוי בחזרתו של רה"מ לתפקיד , אם מונה מראש, באופן אוטומטי מכוח החוק.

26
ראש ממשלת ישראל
רק במקרה שנבצר זמנית מראש הממשלה למלא את תפקידו, ממלא מקום ראש הממשלה מחליף אותו לתקופה מוגבלת ועד "100 ימים רצופים"
למה ככה, ביבי?
חוק יסוד: הממשלה 1968, 1992, 2001 מבחין בין המושג "ממלא מקום" לבין "ראש הממשלה בפועל"
ראש ממשלת ישראל
כמה ממעללי עברו: פרשת החשבוניות הפיקטיביות של הליכוד שבה הועמד לדין לצד מנחם עצמון
ההצעה חייבת לזכות ברוב מוחלט של 61 חברי-כנסת, ובמקרה כזה חייב נשיא המדינה להטיל את הרכבת הממשלה החדשה על המועמד שהוצע
לאחר תקופה זו, רואים את רה"מ כ"נבצר קבע" מלמלא את תפקידו, ואת הממשלה כאילו התפטרה וכממשלת מעבר, דבר המחייב במקרה זה, או במקרה של פטירתו או הרשעתו בדין של רה"מ , הצבעת ממשלה על אחד משריה ממלא מקום ראש הממשלה או שר אחר, ובלבד שיהיה גם ח"כ וגם חבר סיעתו של רה"מ לכהן כראש הממשלה בפועל ואז הגיע הגדול מכולם - אהוד אולמרט - והתיישב בלשכת ראש הממשלה

ראש ממשלת ישראל

בימי שבתו בלשכה הכי רמה נחקר אולמרט בכמה חקירות פליליות.

18
למה ככה, ביבי?
גם הפעם מצרפת הביקורת שותפות פעילה של רעייתו שרה
ראש ממשלת ישראל
נימוקי השופטים היו כי הראיות אינן מוכיחות מעבר לספק סביר את אשמתו
ביבי לא לבד: 4 מפלגות, 5 ראשי ממשלה ו
התיק נסגר בעילה של חוסר ראיות מספיקות", כתב היועץ