בתוך כדי תרגול התלמידים מעשירים את שפתם ואת חשיבותם אסכם כי הבחירה בסיפור כשלעצמה אולי פחות מוצאת חן בעיני, אולם אופן הצגת הדברים הוא מאוזן בהחלט לדעתי, ולכן לא מצאתי לנכון לקבול על הופעת הסיפור בספר
לספר זה קיימות שתי גרסאות: אחת למגזר הממכלתי ואחת למגזר הממלכתי-דתי התייחסות מיוחדת לסיפור "יוסף מוקיר שבת", המופיע כמעט בכל ספרי השפה וזכה לביקורות

Book

הגרסה שמוצגת בספר זה מעודנת יחסית לגרסאות שנמצאו בספרים אחרים.

Book
התרגול בכתיבה מתבצע באופן מדורג
לוגסי
רק בשלב מאוחר של הסיפור מוזכר שיוסף יהודי, ופרט לאזכור זה אין כל הקשר נוסף לדת
קוראים ולומדים בהנאה 6
בתכנית זו נמצאים כל הרכיבים ההכרחיים להוראת קריאה לפי המלצות ועדת שפירא ולפי ההמלצות של תכנית הלימודים "חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות" התשס"ג הסיפור מופיע תחת החלק העוסק בשבת, ומתואר שיוסף מתנהג בצורה שונה בשבת לעומת יום חול, אולם לא מתוארים פולחים דתיים בהקשר זה מתואר כי על שולחנו עולים מזונות שמן המותרות בניגוד לשאר השבוע, וכי הוא לבוש בגדים טובים, אך לא מעבר לכך
הטקסטים להבנת הנשמע לקוחים מהמלצות משרד החינוך בספר למגזר הממלכתי-דתי טקסטים רבים העוסקים בתפילות שונות, בברכות שונות, במנהגים ובמצוות של החגים וכן באגדות שונות

Book

אילנה לוגסי-זבורוב היא מרצה במכללה האקדמית על-שם קיי, התמחתה בתחום הקריאה והכתיבה וההוראה המתקנת בקריאה ובכתיבה, מכשירה פרחי הוראה ומורים משתלמים מכל המגזרים לטיפול בתחומי הקריאה והכתיבה ובתחום ניצני האוריינות.

15
לוגסי
ספרים אלה מיועדים למגזר הממלכתי וכן למגזר הממלכתי-דתי
קוראים ולומדים בהנאה 6
ראו מטה את הסיפור כפי שמופיע בספר
לוגסי
הספר בנוי לפי רצף עונות השנה, ובכל עונה הוכנסו החגים המתאימים לאותה עונה