הצדדים גרושים ולהם בת קטינה בגיל שלוש ותשעה חדשים על האם פלונית לשלם לאב פלוני סך שבעת אלפים ושלש מאות וחמש עשרה 7,315 ש"ח החזר הוצאות הבדיקה למסוגלות הורית
על האם פלונית לקיים בקפדנות את צווי ביה"ד בענין הסדרי הראיה של האב פלוני עם הבת ר' מעכבים את נישואיה של האם פלונית עד להוראה אחרת של ביה"ד, ויש לרשום אותה ברשימת מעוכבי נישואין, והאב פטור מכל חיוב לאם

badge information page

כך נהגה גם במכון 'מרחבים', עד אשר ד"ר כהן גערה באם, ואז היא הרגיעה את הילדה מיד.

עיכוב נישואין עקב הפרת הסכם גירושין1
החיוב הוא עד שהילדה תגיע לגיל 18 שנה
badge information page
הבת עצמה מבולבלת מן המסרים הכפולים שהאם מעבירה לה, כאשר כלפי חוץ אומרת שאינה מתנגדת להסדרי הראיה אך בפועל משדרת התנגדות מוחלטת
עיכוב נישואין עקב הפרת הסכם גירושין1
על פי תוצאות המבדקים, נמצא האב אדם שקול ובעל איזון אישיות מובהק, ואין סימן לחוסר בביקורת ובשליטה
ביה"ד פנה לד"ר כלב מביה"ח איכילוב לברר את הענין, ותשובתו היתה באופן חד משמעי שאפשר לבצע את האיבחון גם כיום לפי חווה"ד האם שולטת באופן מוחלט על התנהגותה של הבת ומצליחה באמצעות המסרים שלה לגרום לבת לבכות לצרוח או להשתתק ולהרגע
במציאות הקיימת, במידה ולא יתאפשר קשר עם האב, קרוב לודאי שש' תגדל בתוך מערכת יחסים סימבולית עם אמה וחרדותיה של האם יהפכו לחרדותיה של הילדה, תהליך המתרחש כבר עתה אך עלול להתקבע בהמשך" אך היא שוללת את קיומו בחיי הבת"

עיכוב נישואין עקב הפרת הסכם גירושין1

תפיסת מציאות תקינה ללא כל מופרעויות בחשיבה, אין כל עדות לבעייתיות כל שהיא ביחסו על בתו ולהיפך אין כל רמז לסטיה או לחריגה בהתנהלותו.

26
badge information page
מחייבים את האם פלונית לפרנס ולכלכל את הילדה ר' ולשלם כל סכום שנחוץ לצרכי הילדה מכל סוג
עיכוב נישואין עקב הפרת הסכם גירושין1
ענין זה מבואר בהרחבה במאמרו המצויין של הרה"ג אוריאל לביא שליט"א אב"ד צפת "האם יש חשש בכשרות הגט כשהבעל הוטעה בהסכם הגירושין נדפס בקובץ שורת הדין חלק ב' עמ' קמ"ו-ק"ץ
badge information page
על האם להביא את הילדה למרכז הקשר בבני ברק בימים ובשעות שתקבע פקה"ס, ולמסור את הילדה לידי פקה"ס כשהיא רגועה, ולאחר מכן לעזוב את המקום