שלב 1: נגדיר את כל אחד מהישרים שאנו צריכים להוכיח שהם שווים אלו הישרים AC,BC באמצעות חיבור צלעות DB חוצה את זווית ADC
ב, נקראים חופפים אם יש התאמה בין הקודקודים שלהם השומרת על אורכי ה וה הזווית חייבת להיות בחיבור שבין שתי הצלעות השוות

משולשים חופפים סיכום

משפטי חפיפה הגדרה: משולש חופף למשולש אחר כאשר כל צלעותיהם וכל זוויותיהם שוות בהתאמה.

11
משפט חפיפה ראשון צלע, זווית, צלע
אתם יכולים ללמוד את הדברים הללו באופן יסודי מהקישורים שלמעלה או לעבור על כולם בקצרה יחסית בדף זה
משולשים חופפים משפטי חפיפה worksheet
צלע או זווית משותפת לשני משולשים — נסו לראות אם בין שני המשולשים שאתם צריכים להוכיח חפיפה שלהם יש צלע או זווית משותפת
משפט חפיפה רביעי
מה ניתן ללמוד מחפיפת משולשים? תגידו לתלמידים שלכם לא לשלוחלמייל
הנתונים בשרטוט — תרגיל 3 ננסה להוכיח חפיפה על פי משפט חפיפה שני — ז כאשר כתובה המילה חוצים הכוונה היא שישר אחד מחלק ישר שני לשני חלקים שווים
על מנת להשתמש במשפט חפיפה רביעי אנו צריכים שהזווית תהיה מול הצלע הגדולה ב מהווה משפט החפיפה צלע-זווית-צלע אקסיומה

משולשים חופפים משפטי חפיפה worksheet

לפעמים נשתמש בתכונה זו על מנת למצוא זוויות שלישית במשולש ולהוכיח חפיפת משולשים.

14
שלושת משפטי חפיפה
טעות היא להגיד שהמשולשים חופפים על פי ז
משפטי חפיפה, חפיפת משולשים, משולשים חופפים
משפט זה נקרא צלע, צלע, זווית צ
משפטי חפיפה, חפיפת משולשים, משולשים חופפים
כי שתיהן נמצאות באותו מיקום ברישום החפיפה 3 ו 1
נתון DE מקביל ל AC לשלושת התרגילים הראשונים יש פתרון וידאו המופיע לאחר הפתרון הכתוב
די להניח שהמשולשים שווים בצלע אחת ובשתי זוויות כלשהן, משום ששוויון הזווית השלישית נובע מכך ש קבוע טרפז שבו האלכסונים שווים זה לזה הוא טרפז שווה שוקיים

שלושה משפטי חפיפה worksheet

במקרה זה יש העתקה צפידה שומרת מרחקים וזוויות של המישור, המעבירה משולש על משולש.

9
משולשים חופפים סיכום
פתרון חפיפת המשולשים אינה מתקיימת משום שהזווית השווה אינה נמצאת בין הצלעות השוות — כפי שנדרש במשפט החפיפה הראשון צ
חפיפת משולשים
נניח והשאלה שלנו היא כזו
חפיפת משולשים חזרה worksheet
כאשר כתובה המילה חוצים הכוונה היא שישר אחד מחלק ישר שני לשני חלקים שווים