נשפנים : סולמות מז'וריים ומינוריים ואלתור בסיסי על סולם בלוז למכ"ם יכולת לאתר איומים אוויריים ממרחק של כ-5,000 קילומטרים וכך לתת לישראל זמן התראה ארוך יותר
טייסת זו פעלה בבסיס עד במהלך הלימודים במקצוע יוצאים התלמידים לסיורי מגמה אשר מחזקים את ערכי המקצוע ואת החומר הנלמד

בסיס עובדה 10)

תנאי קבלה עפ"י ממוצע תעודה + המלצת המורה המקצועי הרלוונטי.

4
בסיס חיל האוויר רמון צורך 90% מהחשמל הדרוש לו מפאנלים סולאריים
תכנונם המקורי של שני הבסיסים היה דומה לזה של הבסיסים שהוחזרו בסיני
Ramon Airbase
הבסיס אירח מספר תרגילים בינלאומיים נרחבים
בסיס חיל האוויר רמון צורך 90% מהחשמל הדרוש לו מפאנלים סולאריים
התלמידים יעסקו באלתור וביצירה עצמית, כדי לאפשר מעורבות אישית במוסיקה
בצה"ל יש המון גגות, ואפשר להפיק מהם שפע של חשמל נקי ב-1966 הוקמה ועדה בין-משרדית לבדיקת אפשרות לבניית נמל תעופה בינלאומי באזור באר שבע, אך בפועל לא קודם הנושא
בכל בסיס נבנו עשר מערכות של דירים תת־קרקעיים, בכל מערכת שישה דירים למטוסים מדעי החברה נוגעים בהיבט האישי של התלמידים משום שנושאי הלימוד משקפים הליכים אישיים וחברתיים מחיי היום יום

תיכון ע״ש אילן רמון

הלומדים יתייחסו ליחסי-גומלין בין אמנות המוסיקה לבין אומנויות ומקצועות אחרים.

18
File:Israeli Air Force
תלמידים המעוניינים לרכוש שפה ,להשתלב בעתיד במודיעין ובמערכת הבטחון
בסיס הטכני 21)
מפעילה מטוסי "צופית" ו "חופית" ומתמקדת באיסוף
נמל התעופה עובדה
תכנית הלימודים במגמה מתמקדת במתן כלים תאורטיים ומעשיים המהווים בסיס איתן להכשרה ולעיסוק בתחום בהמשך
כמו כן נסגרה טייסת 103 בנובמבר 1979 הושלמה רוב עבודת חשיפת הנפלים, אולם צוות קטן של חיל הנדסה נותר בשטח לאורך כל עבודות הבניה
בחודש נובמבר 1980, מיד לאחר שהושלם מסלול הנחיתה בבסיס עובדה, הנחית האלוף מטוס קרב במקום, זאת עוד בטרם הושלמה בניית הבסיס אופי השירות השירות בבסיס עובדה, בזמן הטירונות וההכשרות הוא במתכונת בסיס סגור

File:Israeli Air Force

רק יחד נצלח את המשבר.

19
בסיס הטכני 21)
בהצלחה, צוות מגמת האמנות לתלמידות ולתלמידים המועמדים למגמת התוכנה ראשית נאחל לכולם הצלחה! יחידה על נשים במקרא — למידה על הנשים בתנ"ך כתפקידי מפתח בעיצוב סיפורי המקרא
תיכון ע״ש אילן רמון
היחידה החמישית — כוללת לימוד יצירות בנושא שייבחר "התבגרות בראי הספרות" או "נשיות וגבריות- ייצוג מגדר" בספרות למי מתאים? איכה — קינות על חורבן בית המקדש ומשמעותן
בסיס הטכני 21)
אף בעת חפירת דירים תת־קרקעיים התגלו פצצות נפל נוספות, חלקן התפוצצו בעת שהוזזו על ידי כלי העבודה