השיחה מועברת אוטומטית לאחר 30 שניות, שבהן יתאפשר לך לקבל את השיחה
תוכלו להגיע למספר האחרון שהתקשר אליכם, כלומר לאדם שהיה בממתינה הפניית שיחות באין מענה במידה ואין מענה בקו הטלפון שלך במהלך חמישה צלצולים 15 שניות השיחה תועבר לטלקול

GrandCall

לדוגמא, לקוח שחייג מחו"ל, ישלם את השיחה מחו"ל עד לקו הבזק, ומקבל השיחה יחויב בגין עלות שיחה מהקו שלו אל היעד אליו ביצע את ההפניה תעריף בזק או סלולרי.

8
עקוב אחרי
בצעו "העברת שיחות למספר אחר" והשיחה תועבר לטלפון שבחרתם
ביטול עקוב אחרי
שירותי כוכביות
החסימה תקפה גם בשליחת פקס פרט למקרים שבהם הצגת מספר השולח מוגדרת במכשיר הפקס
ללקוחות עסקיים, אם קו הטלפון עמוס, ניתן לבחור מספר טלפון נוסף שאליו יופנו השיחות כאשר הקו במצב תפוס או במצב שיחה ממתינה
על השירות בעזרת החיוג המקוצר לא תצטרכו לשנן את מספרי הטלפון של החברים והמשפחה

שירותי כוכביות

בכל פעם שתתקבל שיחה ישמע צליל קצר המעיד שהשירות הופעל עקוב אחרי העברה ישירה של כל השיחות הנכנסות לטלקול.

1
GrandCall
שירותי כוכביות
להפתעתי הטובה, האייפון בכל שיחה שהוצאתי הזכיר לי שיש לי עקוב אחריי
שירות הפניית שיחות ועקוב אחרי
חייג את קוד החיוג המקוצר בן ספרה אחת 1-9 ולאחר 4 שניות תקושר למספר שהגדרת תחת קוד חיוג זה 2