ימים אלה נחשבים גם הם לימים קדושים ומבורכים ומתקיימות בהם תפילות אנשי הדת למען שלום, אחווה ומצוות הנתינה בסיום ההקפות יש לשתות ממי באר הזמזם, באר הקדוש
Is Eid al-Adha a Public Holiday? Eid al-Adha is also known as the Feast of Sacrifice because it traditionally includes the sacrifice of an animal permitted for food eg It is a time for prayer, sharing meals, handing out gifts and wishing one another well

עיד אל אדחא (חג הקורבן) (זכות)

Eid al-Adha also serves as a reminder of when Ibrahim Abraham was willing to sacrifice his son to God, according to Islamic belief.

21
חגים מוסלמיים (מושג)
החג קשור למה שביהדות נודע כסיפור עקידת יצחק, ומציין את מעשה העקידה של ישמעאל, שאותו על פי הקוראן היה איברהים מוכן להקריב לאלוהים
חגים מוסלמיים (מושג)
המשפחות מתכנסות, נערכים ביקורי קרובים הדדיים בכל המגזר באווירת חג
עיד אל אדחא (חג הקורבן) (זכות)
Some Muslims seek out a farm where they can carry out the sacrifice, but many also send money to their native lands to help fund a sacrifice
Eid al-Adha lasts for up to three days and is a time to seek mercy from God עליהם להודיע מראש למעסיק מהי בחירתם
The Islamic calendar is lunar and the days begin at sunset, so there may be one-day error depending on when the Crescent Moon is first seen Public Life Eid al-Adha is not a federal public holiday in the United States

Eid al

However, some Islamic organizations may be closed or offer a reduced level of service and there may be some local traffic congestion around mosques.

עיד אל אדחא
About Eid al-Adha in Other CountriesRead more about
עיד אל אדחא (חג הקורבן) (זכות)
This festival also marks the end of the Hajj pilgrimage to Mecca
Eid al
נשים כגברים נועלים סנדלים במקום נעליים, ועל הנשים להצניע את גופן בפרטי לבוש נוספים המכסים בקפידה את הרגליים ואת הפנים