כמו כן, בכל הלשכות ניתן לקבל שוברים לתשלום בדואר, ואף ניתן להזמין במוקד השירות הטלפוני שוברים לתשלום חוב, שיגיעו אל החייב בדואר תשלום מלוא החוב לסגירת התיק במקרה שנותר חוב, ניתן לשלמו במזומן או בכרטיס אשראי בכל לשכות ההוצאה לפועל, ולאחר ביצוע התשלום יופק אישור על ביטול ההליכים גם אם התיק מתנהל בלשכה אחרת
חייב בהוצאה לפועל, ואינו יודע מה מצב התיק ומה גובה החוב, יכול לברר היכן עומדים הדברים, באמצעות מענה טלפוני או מענה האוטומטי של רשות האכיפה, או באמצעות מענה פרונטלי בלשכת המוקד פעיל בימים ראשון עד חמישי בין השעות: 08:00-16:00, ובערבי חג בין השעות: 08:00-12:30

בדיקת חוב בהוצאה לפועל: איך לבדוק מה גובה החוב?

לשם כך על בתיק להגיש שאילתא לקבלת מידע ממרשם החייבים המוגבלים באמצעים, ולציין בבקשה את מספר תעודת הזהות של החייב שעליו מתבקש המידע.

7
הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ
יחד עם זאת חשוב לוודא מול לשכת ההוצאה לפועל כי לאחר 30 יום ממועד תשלום החוב, התיק אכן נסגר ולא נשארה יתרה לתשלום
הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ
הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ
לאחר ביצוע התשלום בלשכה או בבנק הדואר באופן אוטומטי תוך מספר ימים ממועד התשלום, אולם אם החייב שילם ישירות לזוכה, נדרש הזוכה להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל תוך שבעה ימים ממועד התשלום
אם מסיבה כלשהי לא בוטל ההליך, ניתן להגיש בקשה לביטול ההליך כדי לקצר את זמן ההמתנה, מומלץ לזמן תור באמצעות מוקד השירות הטלפוני
במקרה של אי-עמידה בתנאי הזכאות סכום החוב גבוה יותר, אי עמידה בזמנים וכו' , מומלץ לבדוק את האפשרות להגיש , במסלול ה"רגיל", המעניק גם כן הטבות כגון הפחתה בריבית פיגורים ועיכוב הליכי גבייה כדי לקבל את המידע, על החייב להזדהות באמצעות מספר תיק הוצאה לפועל ומספר תעודת זהות או מספר רישיון של עורך דין המייצג בתיק

בדיקת חוב בהוצאה לפועל: איך לבדוק מה גובה החוב?

ניתן לבצע את תשלום החוב באמצעות הגדרת הרשאה לחיוב החשבון בהוראת קבע.

14
הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ
כאשר נפרע החוב תיק ההוצאה לפועל ייסגר ותשלום מלוא החוב ימנע מהזוכה לנקוט נגד החייב הליכי גבייה נוספים
הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ
במקרה שחלפו שנתיים מהמועד שבו בוצע הליך כלשהו בתיק, ומאז לא בוצע כל הליך אחר, רשאי רשם הוצאה לפועל להודיע לזוכה כי עליו לתת עילה מנומקת לכך שהתיק לא ייסגר, אם הזוכה לא נתן סיבה מוצדקת במשך 30 יום, התיק ייסגר על ידי הרשם
הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ
כמו כן, ניתן לקבל מידע אישי על התיק בכל לשכות הוצאה לפועל ברחבי הארץ, בהתאם לשעות פעילות קבלת קהל של הלשכה
בדיקת חייבים מוגבלים באמצעים באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, ובכל לשכות הוצאה לפועל, ניתן לבדוק האם חייב הוכרז על ידי רשם הוצאה לפועל מענה אוטומטי ליתרת החוב במענה האוטומטי של מוקד הטלפוני ניתן לשמוע במשך שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, את יתרת החוב ואת המועד האחרון שבו ניתנה החלטת רשם בתיק
סגירת תיק עקב אי ביצוע פעולות הזוכה יכול להגיש בקשה לסגירת התיק, והתיק ייסגר על פי בקשתו הזוכה נדרש להזדהות בשמו המלא, מספר תעודת זהות וכתובת דוא"ל

הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ

.

18
הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ
בדיקת חוב בהוצאה לפועל: איך לבדוק מה גובה החוב?
הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ