בנוסף, עלה הסכום בקרן המלגות עבור תלמידים המתקשים לשלם ל-120 מיליון שקלים הקבינט יתכנן ויוציא לפועל תוכנית חינוכית רשותית, בכפוף להגדרת "כללי המסגרת" שיקבעו משרדי הממשלה
המתמודדים לתפקידים באגודה הם לרוב חברי , אך לפעמים גם סטודנטים עצמאיים

מלגות לסטודנטים: מלגת חבר כלבבי

בהתאם לכך המחלקה מפעילה מגוון פרויקטים ארציים של מעורבות חברתית בקהילה.

14
התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
הוצב במקום ה-14 ברשימת יש עתיד, ולא נבחר לכנסת
התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
במסגרתה, העביר את הסדרת שוק חברות הפורקס בישראל אחרי שנים שהשוק היה פרוץ
מלגות לסטודנטים: פרויקט העשרה התאחדות הסטודנטים
מרבית אגודות הסטודנטים מוקמות ומופעלות על ידי קבוצת סטודנטים שלומדים באותו מוסד שבו קמה ופועלת האגודה
במהלך כהונתם תוקן ולראשונה נכללה בו הכרה בהתאחדות הסטודנטים הארצית כארגון היציג של הסטודנטים בישראל בעוד שאלברט איינשטיין כיהן כנשיא ה-WUJS, בין סגני-הנשיא נכללו , ו
התכנית מעודדת גיבוש חברתי בין המשתתפים ומייצרת מפגשים בנושאי התרבות, השפה ועשייה החברתית מתוקף תפקידו זה כיהן גם כחבר ב, כנציג הסטודנטים במועצת ההנדסאים והטכנאים וכדירקטור בחברת , הנמצאת בבעלות חלקית של התאחדות הסטודנטים

ההתאחדות העולמית של הסטודנטים היהודים

לוגו עד שנת 2015 כמעט בכל מוסד אקדמי בישראל פועלת אגודת סטודנטים.

מלגות לסטודנטים: פרויקט אומנות התאחדות הסטודנטים
קידום לגליזציה: ב-21 ביוני 2020 אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה בראשות שר המשפטים את הצעות החוק של ח"כ רם שפע וח"כ לאי-הפללה של צרכני קנאביס לשימוש עצמי
מלגות לסטודנטים: פרויקט העשרה התאחדות הסטודנטים
תשלום דמי הרווחה הוא תשלום רשות, אך הרוב המכריע של הסטודנטים בוחר לשלם אותו, מאחר שאי התשלום גורר אחריו מניעת שירותי רווחה רבים הניתנים על ידי המוסד ועל ידי האגודה
אגודת סטודנטים
במסגרת פעילות הכנה לקראת שירות משמעותי בצה"ל, שפע ריכז את תוכנית בתי הספר בירושלים במשך שנתיים והיה מעורב בתהליכי פיתוח ארוך טווח בארגון
פרויקט אומנות היא מלגה של התאחדות הסטודנטים הארצית אשר נפתחת להגשה מדי שנה באיזור חודש אוגוסט שפע הצהיר כי מבחינה אפידמיולוגית אין הבדל בין יום לימודים שמסתיים בשעה 13:00 לבין שעה מאוחרת יותר
ר — מפלגת הצעירים של ישראל, שהתמודדה ב, אך לא עברה את , וכיהן כ קבוצת סטודנטים אשר רשומים באחת מחבילות ההגשה של Milgapo יוגשו למלגה באופן אוטומטי, ויעדוכנו מיד לאחר ההגשה

רם שפע

ב- 2020 הודיע שפע לגנץ כי עזב את מפלגת.

21
בועז טופורובסקי
בעבר כיהן כחבר הכנסת מטעם מפלגת "" בסיעת "", ושימש כיושב ראש ויושב ראש
מלגות לסטודנטים: פרויקט אומנות התאחדות הסטודנטים
בדו"ח, שעסק בקביעת שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה, נקבע כי תשלומים נלווים לשכר הלימוד, דוגמת דמי רווחה ואגרת שמירה, יהיו תשלומי רשות, אותם יהיה ניתן לגבות אך ורק בהסכמה בין הנהלת המוסד האקדמי לאגודת הסטודנטים של המוסד
הטבות Archive
בדרך כלל העברת הכספים מעוגנת בהסכם בכתב בין הנהלת המוסד לאגודה, שבו מתחייבת האגודה לספק שירותים מסוימים תמורת הכספים שמועברים אליה