וכך התגוררו בירושלים, זו לצד זו, שתי קהילות נפרדות מאז יציאת מצרים נקרא עם ישראל גם "בני ישראל", שכן אבות שבטי העם היו בניו של ישראל יעקב ועל שמו של אבי-אבות השבטים נקראו גם כל בני העם
מכאן שייסורים הפוקדים את עם ישראל בגלל קיום מצוות התורה מזככים ומטהרים אותו לשמור את השמיטה ואף שמיטת כספים; ד

רכס פרויקטים חינוכיים

בן סירא היה כוהן וחי בירושלים.

ממדינת מקדש לעם הספר
יהודים בכפרים, בעיירות ובירושלים שנמנו עם יראי ה' וכונו חסידים סירבו להישמע להוראות השלטונות ובכך חירפו נפשם
רכס פרויקטים חינוכיים
במקדש ראו את משכנו היחיד של אלוהי האומה עלי אדמות ואת מקום גילויו הגדול לעיני מאמיניו
ממדינת מקדש לעם הספר
הנביאים האחרונים ינקו ממורשת נביאים קודמיהם והטיפו לאוניברסליזם ולמדיניות ליברלית כלפי בני נכר
החיים הדתיים-הציבוריים וכן גם החוויות האישיות של האדם מישראל כרוכים היו במקדש ובמוסדותיו כלומר, היה זה מרד של עם המבקש להחזיר לעצמו את עצמאותו המדינית, ומלחמה כנגד המתנקשים במנהגי הדת ובאורחות החיים היהודיים
הסופרים הניחו אפוא את התשתית לתורה שבעל פה כינון מעמדו של ספר התורה בחיי הציבור והפרט התגשם בשני מישורים: א

רכס פרויקטים חינוכיים

הם איבדו לחלוטין את תודעתם וזיקתם הדתית-לאומית ואבדו לעם ישראל.

22
רכס פרויקטים חינוכיים
נחמיה ראה בתופעה עוול חברתי חמור והתקומם נגדה: "וייחר לי מאוד כאשר שמעתי את זעקתם של הלווים ואת הדברים האלה"
רכס פרויקטים חינוכיים
לדעת אחד החוקרים, המתייוונים הקיצוניים ביהודה הם שיזמו את הגזרות כדי לתקן את היהדות ולבטל את התבדלותה
רכס פרויקטים חינוכיים
מוסדות מדיניים ותרבותיים יווניים הוקמו בעיר, והבולט שבהם היה הגימנסיון