אפשר להבחין בכמה שיחי שיטה מחטנית Acacia sclerosperma פלחי"ק פלוגת הקשר החטיבתית אחראית על תפעול מערכות השליטה והקשר החטיבתיות ועל האבטחה האישית של מפקד החטיבה וליוויו בכל פעולותיו בלחימה
על מנת לבצע את תפקידיה חיילי הפלוגה עוברים קורסים מקצועיים והכשרות נוספות על הגלעד נרשם: "לזכר הלוחמים שנפלו במערכות סג'רה והגליל התחתון בשנת ה'תש"ח"

פרקי מורשת חטיבת גולני

בזק שימש בסיס לטירונות בסיסית עד נובמבר , ופונה בשנת במסגרת ב.

20
למי שייך העץ שבתג חטיבת גולני?
אין ספק כי הדבר נכון, הן מבחינה חזותית והן מהעובדה שחיילי גולני לחמו באזור הגליל התחתון
גולני
בתום המלחמה ועם היערכות צה"ל מחדש, החל מספטמבר , הוצב הגדוד תחת פיקוד חטיבת גולני, והשתתף בפעולות הביטחון השוטף בצפון
גולני: קיבוץ גלויות ישראלי
אתר הנצחה ומוזיאון גולני ממוקם בצומת גולני, צומת מרכזית בצפון הארץ
האתר ראשיתו של האתר בגלעד מאבני בזלת מקומיות שהוקם בשנת ליד הצומת לזכרם של 87 חללי חטיבה שנפלו באזור ב ובקרבות על הכפר ב ושניים מחייליה באוקטובר באסון הנגמ"ש בריחן עם מסייעת 51
כל ילד ביבנאל יודע שהעץ שלנו הוא העץ של גולני כוח מגדוד "גדעון" והסיירת בפיקודו של גרובר, מג"ד "גדעון", ביצע את הפשיטה ופוצץ את מבני החווה

הכי בסיסי : גולני

חטיבת גולני בשנים1949 — 1957 מלחמת העצמאות תמה והמדינה הצעירה עמדה בפני אתגרים רבים כשהבולטים בהם: קליטת עלייה, פיתוח תשתיות לצורך בניית המדינה ייצוב הכלכלה וכמובן בניין הכוח הצבאי לנוכח אי ההשלמה של מדינות ערב מסביב עם קיומנו, גם אם בתום המלחמה נחתם הסכם שביתת נשק.

7
ארז, אלון או זית: איזה עץ מופיע בסמל של חטיבת גולני?
ב-, הורה , , לכוחות צה"ל להתחיל בנסיגה לקו הגבול הבינלאומי
ארז, אלון או זית: איזה עץ מופיע בסמל של חטיבת גולני?
החטיבה הפכה להיות כור היתוך לישראלים החדשים, עם כל הבעיות והקשיים שהתלוו לקליטת העלייה ולניסיון שילובה בחברה הישראלית
מוזיאון גולני
צינוה תכונותיו של עובד-האדמה ויושב-הכפר: עקשנות, צמידות למשימה, שורשיות והשקט