אחר מותו של גדליה, נהרגו אלפים מהיהודים, והנותרים ברחו למצרים, בפחדם מפני נבוכדנצר, ובזה הושלם ההרס והחורבן בארץ ישראל ויש המקילים בגילוח לכבוד שבת ע"פ סי' תקנ"א באור הלכה ד"ה וכן לכבוד שבת
אולם העמים סביב לא יכלו לשאת זאת, ורצו להשלים את החורבן אין עורכים נישואין בימים אלה, אבל מותר להשתדך, שלא נכון לעכב את האירוע אם בני הזוג החליטו להתחתן סימן תקנ"א רמ"א סע' ב'

לוח שנה אוקטובר 2019

גדליה נהרג ביום ראש השנה.

צום גדליה
בחר את התאריך שברצונך להציג בלוח השנה, והתאריך יופיע בראש לוח השנה גם כתאריך עברי וגם כתאריך לועזי
12. צום עשרה בטבת 2020
אלא, מסביר המהרש"א בתירוצו השני , אתה יודע למה אנחנו מתענים דווקא כאן? בעלי שמחה: חתן בימי ז' ברכות, בעלי ברית ופדיון הבן, מותרים להסתפר ולהתגלח ע"פ סי' תקנ"א שערי תשובה סק"א
צום גדליה
מקלחת ורחיצת הפה; מעיקר הדין מותר להתקלח, אולם בפוסקים מבואר שראוי לבעל נפש להימנע מרחיצה
בימים אלה יש להימנע משמיעת נגינה של שמחה בין מכלי נגינה ממש ובין ממערכות אלקטרוניות רדיו, דיסק, MP וכו' הוראות בע"פ של הרב ישראלי זצ"ל והרב אליהו זצ"ל לוח שנה עברי לועזי לוח שנה עברי לועזי מבית דף הבית 2net
לחיצה על תאריך בלוח השנה תציג את הזמנים הנוגעים לאותו היום הלוח כולל חגים וזמני היום והשבת ומשמש לוח יהודי, יומן עברי, תאריכון עברי ולוח שנה שאינו מוגבל בזמן — לוח שנה לתמיד עם זמני הדלקת נרות

לוח שנה ספטמבר 2020

לכן שלחו רוצח שהעמיד פני ידיד, ישמעאל בן נתניה שמו, והוא הצליח בערמה להרוג את גדליה.

צום גדליה 2020: למה צמים? ומתי צאת הצום?
ניתן להשתמש בחלק העליון להמרת תאריך של לוח שנה עברי לתאריך של לוח שנה לועזי ולהיפך
צום גדליה 2020: למה צמים? ומתי צאת הצום?
רציחתו של גדליה גרמה להגליית שארית הפליטה והחורבן היה מוחלט
מתי אסור ומתי מומלץ להתחתן ב
הרצח גרם לדלת העם, שהיו תחת ממשלתו של גדליה בן אחיקם, להתפזר
אסור לאכול ולשתות מעלות השחר עד צאת הכוכבים יש להקפיד בימים אלה על כללי הבטיחות בנהיגה ובדרכים יותר מכל ימות השנה, וכן להקפיד יותר שלא לערוך פעילויות שיש בה סכנה כלשהי שו"ע תקנ"א סע' יח'
כי אם לא תעיר את עצמך, שום דבר אחר לא יכול להעיר אותך חוגי נגינה וריקוד שמטרתם אימון ותרגול מותרים עד ר"ח אב

זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור 2020

מי שעוד נרצח לצד גדליה היו תומכיו וכן חיילים בבליים ששהו במקום באותו זמן.

1
לוח שנה ספטמבר 2020
מי שלא קם ומתעורר, 'טובה מרדות אחת בתוך ליבו של אדם יותר ממאה תוכחות' ברכות ז' ע"א
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2020
אך כיון שיום זה הוא יום טוב, קבעו חכמים את התענית מיד למחרת ראש השנה
זמני כניסת ויציאת צום גדליה בן אחיקם ברחבי הארץ והעולם
צום גדליה נקרא גם צום גדליהו ומכונה גם "צום השביעי"