אז אל תרימו ידיים, פנו אלינו ותנו לנו הזדמנות לסייע השאלון המובנה הוא למעשה שאלון, הכרוך בכריכה של מחברת הבחינה, שהותאמה לגודל השאלון
זאת גם על ידי סדר מקומות הישיבה שמתועד בדו"ח המשגיח מקבילתה האקדמית היא ראשי תיבות: נק"ז הנקבעת על פי מספר השעות השבועיות המוקצות ללימוד הקורס, ומשפיעה על השקלול הסופי של הציונים בתואר ועל עלות הקורס שמחושבת בחלק מהמקרים לפי נקודות זכות

מכל הבחינות

פסקה זו תתאר את ההתנהלות בבחינה תאורטית בכתב.

29
בחינת בגרות (ישראל)
עם זאת, אף פעם לא מבוטל לגמרי משקלו של ציון ההגשה, ולעולם לא מדובר במקרה של תלמיד בודד, אלא רק במקרה של הפרש או פער בית־ספרי
לימודים בצפון: המכללה האקדמית צפת
נבחנים שהם תלמידי בית ספר אינטרנים, ונבחנים אקסטרניים מתחת לגיל 18, אינם מחויבים בתשלום עבור הבחינות; עד מועד חורף 2017 נבחני משנה אינטרנים ונבחנים אקסטרניים מעל גיל 18 נדרשו לשלם עבור כל יחידת לימוד 30 ש"ח, בנוסף נבחנים אקסטרניים נדרשו לשלם על פתיחת תיק נבחן
בחינת בגרות (ישראל)
הנבחן נדרש לשמור על שלמות המחברת כדי למנוע את פסילת הבחינה
הספרים כוללים תקצירים, שאלות ותשובות בדרגות קושי שונות המקיפות את חומר הלימוד לבחינות הבגרות בהתאם למיקוד שמפרסם משרד החינוך עבור בחינה מתוקשבת ראו פסקה בהמשך
משמשת עבור חלוקת המחברות למעריכים במקצוע, בזיהוי השאלון בו נבחן כיוון שלרוב השאלון נפרד מהמחברת והמחוון התואם אותו לצורך בדיקתו ובהזנת הציונים למערכת מנב"ס, בהתאם לכך שקיימים שאלונים רבים בכל מקצוע בהתאם לתוכניות לימודים, רמה ומגזר בבחינה באנגלית, בה קיים פרק בהבנת הנשמע, לרוב נעשה שימוש ב עבור חלק זה בזמן קבוע בבחינה, חצי שעה לאחר תחילתה, לרוב בית הספר יהיה אחראי על השמת מקלט רדיו בכל כיתה בה נערכת הבחינה, אך בבחינות מסוימות באנגלית מותרת הכנסת מקלט רדיו לתדרי ו־, אך לא מכשירי הקלטה כמו נגן MP3

לימודים בצפון: המכללה האקדמית צפת

הדילמות שיוצגו מציפות סוגיות של פלורליזם מול אחדות, של קאנון תרבותי משותף או מיוחד לקבוצה באוכלוסייה, של ביחד או לחוד.

30
לימודים בצפון: המכללה האקדמית צפת
חלק מהחומר הנמצא בתוכנית הלימודים ואמור היה להימצא במבחן, אינו נמצא בהם ולכן לא יופיע במבחן
מכל הבחינות
בתחילה רק במקצועות אדריכלות, בהם התנהלה הלמידה באמצעות תוכנות שרטוט
מכל הבחינות
מעריכים מקבלים תשלום על כל בחינה שהם בודקים