מתי"א מרכז תמיכה ישובי איזורי נותן שירותים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים מגיל 3 עד גיל 21 בתחומים: לימודיים, פרא רפואיים ,חברתיים ורגשיים
הוקמה ועדת ביצוע: תפקידה בצוע מטרות, ומתחלקת לתתי קבוצות על פי נושאים: קבוצה א: ביצוע עבודות קלת עם התלמידים תוכנית ל"ב 21 - לקראת בגרות תוכנית העוזרת לתלמיד בהתמודדות בפתרון בעיות

אודותינו

בתתי הקבוצות שותפים אנשים מכל הישוב, אנשים פנסיונרים, נוער, עמותות, מוסדות ועוד.

28
אודותינו
צוות הפרויקט בנה השנה תוכנית "הנגשת מקומות ציבוריים בשני היישובים
אודותינו
התאמות ארגונומיות פיזיות : התאמת כיתות לתלמידים ליקויי שמיעה , מעליות לתלמידים נכים ועוד 9
אודותינו
המורה בונה תוכנית כיתתית הולמת תוכנית לימודים רגילה
מטרות החינוך המיוחד- הנגזרות מהחזון נגזרות ממטרות החינוך הרגיל - ל העניק שיווין הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה ותומכת בו קבוצה ב: ביצוע עבודות במוסדות ציבוריים השייכים לישובים
פרויקט ליקויי ראיה פרויקט לקויי ראיה שם למטרה לקדם את תפקודם העצמאי של התלמידים לקויי הראיה יחד עם קבוצת השווים כולם לקויי ראיה שותפים לפרויקט: מתנדבי רפא"ל, קבוצת אדריכליות, מתנדבות מכל הארץ והעירייה, עמותות מהיישוב עינ"ד- מתי"א , תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וכן גם תלמידים רגילים

אודותינו

י חד עם זאת בכל מתי " א יש את הייחוד שלה על פי הצרכים היישוביים המיוחדים לה.

18
אודותינו
אופן ההתנהלות: הוקמה ועדת היגוי ובראשה עומדים ראשי מועצות: תפקידה קביעת מדיניות, יעדים ומטרות
אודותינו
עבודה צוותית מערכתית : בניית תוכנית עבודה ויושמה בשיתוף כל המטפלים והצוות החינוכי
אודותינו
עושים עסק- יזמים צעירים במסגרת פרויקט "עושים עסק" שולבו כיתות החינוך המיוחד בבתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, כיתות החינוך המיוחד בחטיבה העליונה
קבוצה ג: ביצוע עבודות ציבוריות
הכנה לבגרות : תלמידי חינוך מיוחד בתיכון ניגשים לבגרות חלקית או שלמה מורה תומכת גב' נבילה מנסור וכן מספר מורים נוספים

אודותינו

באמצעות תוכנית זו התלמידים לומדים כישורי חיים במיוחד מבחינה כלכלית, פיננסית, לומדים אוריינות, מתמטיקה ועוד.

20
אודותינו
מתי"א הכרמל נותן שירותיו: רשות מקומית דלית אל כרמל רשות מקומית עוספיה בי " ס דליה א ' בי בי" ס דליה ב' בי" ס דליה ג' בי " ס דליה חדשני למדעים בי " ס תיכון אורט למדעים ומנהיגות בי " ס תיכון אורט למדעים וחברה ע " ש קופטאן חלבי 11 גני חובה 15 גני טרום חובה 2 גנים טיפוליים בית ספר עוספיא א ' בית ספר עוספיה ב ' ע " ש פארוק ז " ל בית ספר אלשראק חטיבת ביניים עוספיה בית ספר תיכון אורט רונסון 7 גני חובה 11 גני טרום חובה גן טיפולי גן הנזירות מוכר אינו רשמי צוות מתי"א מחנכות כיתות חינוך מיוחד מורות שילוב גננות שילוב מנהלות גנים טיפוליים קלינאיות תקשורת מרפאות בעיסוק מטפלות באומנות מטפלות בתנועה מטפלת בבילותרפיה פיזיותרפיה מטפלת בטבע מומחיות תחום ליקוי שמיעה , ליקוי ראיה , בעיות התנהגות מדריכות מתי"א תוכניות ופרויקטים מיושמים בכיתות החינוך המיוחד ובגנים הטיפוליים 1
אודותינו
יזמות — תוכנית המכינה את התלמידים לחיי עבודה ותעסוקה בעתיד
אודותינו
מתי " א הכרמל נותן שירותיו כמו בכל המתיאות בארץ על פי חוזר מנכ " ל