ראש הממשלה יודיע בתחילת הישיבה על שעת ההצבעה מפרט את רשימת ועדות השרים הקבועות
לשמחתנו, בעקבות הפעילות המאומצת של ראשי הרשויות, ועד ראשי הרשויות, חברי הכנסת וארגוני החברה האזרחית, רוב הקצאות התקציבים מבוצעות עד כה בהתאם להחלטת הממשלה, המידע על יישום ההחלטה שקוף ומונגש לציבור באתר היישום הממשלתי, והממשלה אף התחילה להקצות משאבים נוספים לחיזוק כוח האדם ברשויות המקומיות הערביות סיכוי הוא ארגון משותף לערבים ויהודים שפועלים יחד מאז 1991 לקדם שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל

אלפי דירות בממשלה מתעכבים

תורת הערכת השפעות הרגולציה אינה באה במקום הבחינה המשפטית על טיב הכללים הרגולטוריים לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה או במקום הביקורת התקציבית של משרד האוצר, אלא מוסיפה כלים מקצועיים לקביעת מדיניות הרגולציה.

אלפי דירות בממשלה מתעכבים
ממשרד הבינוי והשיכון נמסר: "משרד הבינוי והשיכון פועל לקידום הנושא ולהארכת תאריך תפוגת המכסה הקיימת
הממשלה אישרה חזרה חלקית לבתי הספר החל מיום ראשון הקרוב
עופר עבד, התמחה והתנדב בעבר בשורה של ארגוני חברה אזרחית ויוזמות חברתיות בנגב, בין היתר בארגון שתיל, פורום דו-קיום בנגב, כוח לעובדים ועיריית באר שבע
יישום המלצות הצוות הבין
ברוב המקרים, לנשיא ניתנת בחוק סמכות להפעיל את שיקול דעתו בנוגע להטלת התפקיד להרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת, ועל-פי הנוהל, על הנשיא להפעיל את סמכותו ושיקול דעתו בנושא באופן ששואף להביא לידי הקמת ממשלה חדשה, כל עוד הדבר אפשרי לדעתו
הגורם העיקרי הרשמי שמנהל את ההליכים להרכבת ממשלה בישראל הוא תפקיד של שר קרוי גם "תיק": שר הביטחון מחזיק בתיק הביטחון בממשלה, שר התשתיות מחזיק בתיק התשתיות בממשלה ושר הבריאות מחזיק בתיק הבריאות בממשלה
ליצמן עצמו הגיש הצעת החלטה במאי השנה המבקשת לשמר את מספר העובדים הזרים בענף עד ינואר 2021, מתוך הבנה שבצל משבר הקורונה היקף פעילות הנדל"ן בירידה החלטת הממשלה הטילה על כל המשרדים הרגולטוריים בממשלה ליישם תכנית להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים, תוך חמש שנים - תכנית החומש

תקנון הממשלה

לאורך השנים, מונו מספר שרים, אשר לא כיהנו כחברי הכנסת באותה עת.

6
אודות המהלך
במקרה שהורכבה , על הממשלה החדשה להודיע לכנסת, עם הבקשה שזו תביע בה אמון, גם את זהותו של , מועד החילופים בראשות הממשלה וכן את זיקתו של כל אחד מהשרים בממשלה - אם לראש הממשלה ואם לראש הממשלה החלופי
תקנון הממשלה
בהתאם לאותה החלטת ממשלה, עד לאישור תקנון מעודכן כאמור, יעמוד בעינו התקנון לעבודת הממשלה, שאושר בהחלטת הממשלה מס׳ 29 מיום 26
אודות המהלך
בין יתר פרסומי הנהלים ניתן למצוא את הנהלים הבאים: נוהל צורת מסירת מידע , נוהל דרישת המענה בדחיית בקשת חופש מידע , נוהל סיווג בקשות חופש מידע, נוהל כתיבת דין וחשבון שנתי , נוהל הקצאת משאבים בלתי סבירה , נוהל פניה ל , נוהל פרסום תשובות באתר המרכזי , ונוהל פרסום התקשרויות