לאחר שעברנו כברת דרך ארוכה עצרנו בתחנת התרעננות, כשחזרנו לרכב לא הצלחתי לפתוח את הדלת עם המפתח שבידי נשמתי לרווחה על שעות החסד שניתנו לי ונגשתי לעבודה, אלא שכעבור שעות אחדות צלצל המלווה והודיע שעשה חושבים והחליט כי מאחר ומעודו לא עשה היתרי עסקה אינו מוכן להתחיל בשלב מבוגר של החיים להיכנס לעסקאות מעין אלו
ביום ד' שעה אחרי שסיימנו לקנות את כל המוצרים הנדרשים לאירוע קבלתי שיחת טלפון מתנצלת מבעל השמחה שהצד השני מתחרטים ולא מוכנים להחליף ימים והמשיך בנימה מזלזלת: ''לדעתי כל סיפורי ההשגחה האלו מומצאים ע''י הכותב ואין להם כל יסוד, הכל דמיונות! רצוני להרחיב את הסיפור מהזווית שלי ולהוסיף עוד השגחות נפלאות שהתרחשו עבור אותה משפחה

Before you continue to YouTube

היחס הכללי לטרמפים משתנה מאזור לאזור.

17
Before you continue to YouTube
אלא שמאלף ש''ח לא בדיוק עושים חג
Before you continue to YouTube
באחד הימים בדרכי מהעבודה הביתה, תזכרה אותי רעייתי אודות חתונה בבני ברק בה עלינו להשתתף
tvbee: עונה 1 פרק 6
בבואי לרדת למונית נזכרתי שאשתי לקחה את ארנקי וכל כספי עם תחילת המשתה ואנוכי נותרתי ללא פרוטה בכיס
השנה בל''ג בעומר התשע"ג ניסע בעז"ה יחדיו כל המשפחה למירון שם נשתטח על ציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי אך זה יצא האיש, ונכנס תחתיו יהודי עם בעיה קשה מאוד שבגללה הוא עומד להתגרש! בהבחיני במצוקתה הצמדתי את אוזניי לפיה כדי לנסות ולהבין מהו הדבר אשר ממלמלת בקושי
התרגשותי נבעה מכך שאני הוא אותו חבר מהארץ, עליו מסופר בעלון, שפניתי לידידי מספר הסיפור בבקשת עזרה לחבר משותף גור אריה לוקח את המשימה ברצינות

Before you continue to YouTube

בפעם הבאה תתפלל על ישועה ללא נזקים נלווים, סיכמתי לבעלי.

טרמפ
tvbee: עונה 1 פרק 6
כמובן שנכנסתי נרגש להיכל התפילה והתפללתי בהודיה והכרת הטוב לבוראי שזיכני בתפילה ועוד בציבור ולא נתן בידי להכשל בדבר היקר לי כל כך, כפי שמדבר על כך מורנו הרב שליט''א בכל הזדמנות בדבר חשיבותה של התפילה בציבור
tvbee: עונה 1 פרק 6
העומד לפני גירושים הינו אב לשלושה ילדים
לשמחתי לא היה גבול ובקשתי שיחלקם בין שתי המשפחות שנתבקשתי לסייע להם הסיפור החל כשבוע וחצי לפני התקדש החג
התחננתי בפני בעל הטחנה שירחם עלי וישאיר לי לפחות מעט רווח לכלכל את ביתי המשימה לנסוע בחבורה אחת הייתה לא פשוטה בהתחשב במחסומים הרבים והעומס הרב כשכל עם ישראל נוסעים אף הם, בסופו של מסע חברנו יחדיו וטיפסנו את ההר לכיוון המערה

Before you continue to YouTube

.

10
טרמפ
כמובן ששמחתי שמחה גדולה מאוד, בפרט שהייתי בטוח שאשוב לנזקים חמורים
Before you continue to YouTube
יצאתי מהפגישה המום ונרגש, ואז התחלתי לחשוב מהיכן מארגנים את הסכום הפעוט ביחס לחוב אך גדול מאוד לגיוס?! על אתר הוציא את הסלולרי והחל לדבר
טרמפ
יש טרמפיסטים המחזיקים שלט קטן עם שם היעד