הוא גם דלתון, גם טרפז, גם מקבילית, גם מעויין, וגם מלבן אלכסונים במשפחת המקביליות בכול המרובעים השייכים למשפחת המקביליות האלכסונים חוצים זה את זה
אפשרות שנייה כמו שהוכחנו קודם לכן שזוג משולשים סמוכים הם שווי שטח ניתן להוכיח כך עבור כל זוג משולשים סמוכים חישוב שטח המעוין נכפיל צלע 7 כפול הגובה 4

מציאת משוואת האלכסון במעוין ושאר הקודקודים

שטח המעוין הוא תשובה: שטח המעוין הוא 30 סמ"ר.

1
[גיאומטריה] מעוין ומעגל
לכן אם צלע המעוין והריבוע היא x אז היקף שתי הצורות הוא 4x
תכונות המעוין, אלכסונים במעוין
שני המשפטים הללו הם משפטים הניתנים לשימוש בבגרות ללא הוכחה
מרובעים
· אלכסוני המעוין מאונכים זה לזה ושווים זה לזה
על האלכסון AC בוחרים נקודה כלשהי E ומעבירים ממנה ישרים אל קודקודי המעוין B ו D חשבתי להוכיח ע"י המשפט על הקטע המחבר את מרכז המעגל עם הנק' ממנה יוצאים 2 משיקים למעגל + אלכסונים במעוין חוצים את זוויות המעויין
משולש קהה-זווית נצייר את גבולות המלבן הכולא את המשולש בתוכו פתרון נחשב את שטח המעוין ושטח המשולש בנפרד ואז נחבר בניהם

תכונות מרובעים

גובה המעוין שווה לרדיוס העגול.

15
מעוין
פשוט נצייר מצולע בעל n צלעות נשרטט רק את הראשונות, כמובן, לא נצייר אין סוף צלעות
חישובי היקף ושטח
· האלכסון המשני בדלתון מחלק אותו לשני משולשים זווי שוקיים החולקים בסיס
מציאת משוואת האלכסון במעוין ושאר הקודקודים
חשבו את היקף הצורה כולה