המחוזות מחולקים ל-20 נפות, כאשר כמעט כל נפה מקבילה למרחב משטרתי, בנוסף 26 גדודי חילוץ, 13 גדודי אב"כ בתהליך הסבה לגדודי חילוץ , 26 יחידות צבאיות לבתי חולים, 8 גדודי חי"ר קל ו-6 יחידות לוגיסטיות מרחביות במקרה כזה, ישחרר פיקוד העורף את אלופי הפיקודים המרחביים מהדאגה לעורף, ויאפשר להם להתמקד בצרכים המבצעיים בחזית
מוכר ברחבי העולם כצבע לחילוץ ולהצלה בשנת 1998 הוכפף עורף דרום לפיקוד העורף, אוחד עם גזרת מחוז לכיש והוקם בפיקוד העורף כמחוז דרום

פיקוד העורף

עד להקמת הפיקוד, היה הטיפול בעורף באחריות מקחל"ר — מפקדת קצין חייל ראשי להתגוננות אזרחית הג"א ו —.

8
פיקוד העורף
אזורי ההתרעה שונו כך שמאז יוני באותה שנה, הם מציגים את שמות הערים או האזורים המסוימים בהם נשמעת אזעקה וערים גדולות מחולקות לאזורים מסוימים, כגון "רובע דרום" בירושלים, במקום ציון "ירושלים" בלבד
פיקוד העורף
חיל העורף אחראי לביטחון היישובים על ידי אמצעי ביטחון שונים- גדרות, תאורה היקפית, דרכי פטרול ומחסני נשק
פיקוד העורף
מלחמת המפרץ יצרה חידוש: העורף הותקף והפך לחזית, והיה חייב להתגונן; זו הייתה מלחמה תקשורתית שבה כמעט כל נפילת הייתה משודרת בשידור חי
האפשרות של איום על העורף בעת מלחמה בחזיתות השונות, העלתה את המודעות לנושא העורף, והבליטה את הצורך בגוף אחד שירכז את הטיפול בעורף בשעת חירום יחידות ההגנה המרחבית הגמ"ר , הפועלות במסגרת חיל העורף, נושאות באחריות לאבטחת היישובים באזורים הכפריים ולהמשך הפעילות המשקית
בנוסף לכך משמש מפקד פיקוד העורף מטה מקצועי במטה הכללי

פיקוד העורף

האחריות הפיקודית עליהן הייתה של אלופי הפיקודים.

9
פיקוד העורף
בהמשך, התרעות פיקוד העורף הפכו לזמינות גם באתרי אינטרנט וב שונים, באמצעות והתעדכן בכל פעם שנשמעה אזעקה
פיקוד העורף
עורף צפון ועורף דרום היו כפופים מקצועית בלבד לפיקוד העורף, אך פיקודית הם נשארו כפופים לפקודים צפון ודרום בשל הצורך בשליטת אלופי הפיקודים על צירי התנועה של הכוחות לחזית בשעת חירום
פיקוד העורף
החל מ-2015 החלה להיכנס מערכת שוע"ל שו"ב עורף לאומי שמחליפה שתי מערכות שו"ב קיימות — "תמונת עורף" לדרג האסטרטגי, מרמת הפיקוד ומעלה, ומערכת ממלכ"ה מערכת ממוחשבת לכוחות העורף הטקטית
השנייה- פיקוד מרחבי, כהגדרתו בהוראות הפיקוד העליון: הפיקוד המרחבי בשנת 1999 הוכפף עורף צפון לפיקוד העורף והוקם כמחוז צפון
פיקוד העורף מפרסם הנחיות שוטפות להתגוננות אזרחית, במיוחד בעתות חירום, ומפעיל שמספרו 104 את הגוון בחרה אשתו של הררי

פיקוד העורף

גדודי החילוץ שלו נקראים לפעולה במקרים של אסון המוני קשה כדוגמת.

פיקוד העורף
אולם, ההחלטה על הקמת הפיקוד התקבלה בעקבות לקחיה של מלחמת המפרץ
פיקוד העורף
בנובמבר 1988 התקיים תרגיל ההתגוננות הארצי הראשון במוסדות החינוך
פיקוד העורף
מאז ועד היום נערך תרגיל זה אחת לשנה בכל מוסדות החינוך בארץ