חלק מהמתחמים פועלים במתכונת "דרייב אין" וניתן להגיע אליהם עם רכב לביצוע הבדיקה על הרכב להיות עם חלונות סגורים , ולחלק מהמתחמים יש להגיע באופן רגלי
העמדות יתפרסו בכמה מוקדים שונים ברחבי ירושלים מי שמבצע את הבדיקה ונדרש לבידוד בשל חשיפה לחולה מאומת, שהייה במדינה אדומה בחו"ל או תסמינים, צריך לבצע את הבדיקה רק במתחמי היבדק וסע "דרייב אין"

בלי הפניה ובלי תור: אלו המקומות בירושלים בהם תוכלו לערוך בדיקת קורונה

.

18
בלי הפניה ובלי תור: אלו המקומות בירושלים בהם תוכלו לערוך בדיקת קורונה
בלי הפניה ובלי תור: אלו המקומות בירושלים בהם תוכלו לערוך בדיקת קורונה
בלי הפניה ובלי תור: אלו המקומות בירושלים בהם תוכלו לערוך בדיקת קורונה

בלי הפניה ובלי תור: אלו המקומות בירושלים בהם תוכלו לערוך בדיקת קורונה

.

27
בלי הפניה ובלי תור: אלו המקומות בירושלים בהם תוכלו לערוך בדיקת קורונה
בלי הפניה ובלי תור: אלו המקומות בירושלים בהם תוכלו לערוך בדיקת קורונה
בלי הפניה ובלי תור: אלו המקומות בירושלים בהם תוכלו לערוך בדיקת קורונה

בלי הפניה ובלי תור: אלו המקומות בירושלים בהם תוכלו לערוך בדיקת קורונה

.

16
בלי הפניה ובלי תור: אלו המקומות בירושלים בהם תוכלו לערוך בדיקת קורונה
בלי הפניה ובלי תור: אלו המקומות בירושלים בהם תוכלו לערוך בדיקת קורונה
בלי הפניה ובלי תור: אלו המקומות בירושלים בהם תוכלו לערוך בדיקת קורונה