ממצרים ומעירק עלו גם כן קבוצות קטנות אנשי הציבור הפוליטיים הערבים המשיכו להשתמש בשם"הוועד הערבי העליון" לציון קבוצת עסקנים, שהסתופפה בצִלו של נשיא 'הוועד' לשעבר, מופתי ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני
בתי ספר, רחובות וכיכרות רבים בגרמניה נקראים על שם חברי ההתאגדות לבסוף, חששו שלושתם מנקיטת צעד כה ישיר נגד המופתי, דבר שהוביל לסיום המגעים עם הנציגים בלא-כלום

הוורד הלבן

תגובת הישוב היהודי ומוסדותיו על פרסום התקנות התבטאה במחאות, בהפגנות אלימות ובשביתה כללית.

23
תוכנו של הספר הלבן השלישי
אישור הספר הלבן אף היה אחד הגורמים המרכזיים לפרישתו ולהקמת
הספר הלבן הראשון
כי מגבד הכוח העצמי של האימפריה הזאת, התופסת רבע מכדור הארץ, הרי לרגל הסיטואציה האינטרנציונאלית, נעשתה אימפּריה זו למנהיגה של קואליציה גדולה: צרפת, תורכיה, רומניה, יון ואולי בקרוב גם רוסיה
תוכנו של הספר הלבן השלישי
היא עלוּלה להשתנות אם התגשמותה תיתקל בקשיים רציניים
הנסתייע בגרמניה של היטלר ובני-בריתה הפאשיסטיים, אלה שעמדו לכלותנו ולהשמידנו בארצותיהם ואשר ידם נטויה גם נגד היהודים בארצות אחרות — הנסתייע בהם נגד אנגליה? יצרה לחץ במשרד המושבות הבריטי ובמקביל הופעלו לחצים ב וב של לסגת מהמסקנות מאז תכנית החלוקה 1937 שום הצעה לא הובילה לסיום הסכסוך
מבחינת הערבים, האירועים הללו הדגישו את חשיבותו של הסעיף ב"ספר הלבן" שהגביל את עליית היהודים והתנה את המשכה בהסכמה ערבית בשנת עת החלה ההתאגדות הם לחמו בחזית ובחזית , וחזו במו עיניהם בזוועות המלחמה, וב שבוצעו על ידי ה, הן בשדה הקרב והן כנגד אזרחים חסרי מגן

הספר הלבן הראשון

ידיעות אלה הביאו לתביעות יהודיות לפתוח את שערי הארץ לשארית הפליטה, תביעות, שזכו לתמיכת דעת הקהל בעולם.

הספר הלבן של פאספילד
במילים אחרות, אופייה היהודי של המדינה יישחק וייעלם ויהודי ישראל יאבדו את שליטתם הפוליטית על המקלט הבטוח של היהודים
הוורד הלבן
התוכנית הייתה לגרום לחבלה במנועי הספינה ולשתקה זמנית, אך ההתפוצצות הייתה חזקה ו 200 אנשים מצאו את מותם
הספר הלבן הראשון
אין ספק שבאמצעות הקמת מועצה מחוקקת יוכלו הערבים להקפיא את בניין הבית הלאומי היהודי תוך נסיגה כמעט מוחלטת של בריטניה מהתחייבותיה בהצהרת בלפור ובכתב המנדט