כשהיו שואלים בשלומו, היה עונה שזוועה ופלצות, בוחן כמה טורחים להקשיב ללא חכמה לא תהיה לאדם דרך, וממילא לא יהיה לו פחד מלהחטיא משהו
יעשה הכל: יעדן, יסלף, יעגל פינות, ישקר במצח נחושה, יערים, יטייח, ימרק, ובלבד שייצר חזית עמידה כנגד שאלות חודרות ומבטים נוקבים התהלך והרחיק מבית הספר, כעוס ונילוש וסמוק, מותיר מאחוריו את אסיפת המורים האמורה

אם אין קמח

שי גיליס מורה בשנת התמחות מתאר בשפה ספרותית עשירה ויוצאת דופן את תהליך האכזבה וההתפכחות שחווה כמורה צעיר וחדור מוטיבציה במפגש עם המציאות הבית ספרית השמרנית, האטומה והאדישה, ואת הדרך המקורית שבה למד להתנחם.

17
קרן ק.מ.ח.
כי אם אין קמח לגוף, האדם לא יוכל ללמוד תורה כראוי
אלעזר בן עזריה
תלמוד תורה מבשר טוב הוקם במטרה להחיות את המורשת הנפלאה ולהצילה מאבדון הסופי
תלמוד תורה מבשר טוב לילדי תימן
מאמר זה בא להוציא מדעתם של הסוברים, שיש מי מביניהם העדיף במהותו על חברו
בשלב זה אנו כביכול 'מחזירים' את החיטים שלב אחד אחורה, ובמקום להשביח אותם אנו טוחנים אותם דק דק אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה — תורה ודרך ארץ אינם דברים שונים, אלא מהות אחת להם
ובתוך ההרהורים הללו נתקל ברב שהגיח, מוקפד וחמור, ואיך היה? האדם בתור יצור משולב אינו יכול להתחבר אלא לחומר החד והנקי ביותר: ללא תפיחה, ללא הפרי, וללא תוספות מסיבה זו משתמשת המשנה דווקא בביטוי 'קמח' ולא 'לחם', לומר לנו שכל העולם הגדול של תורה, אינו תלוי בלחם אלא דווקא בחומר הדגן הבסיסי והנקי ביותר, לפני תפיחתו

אם אין קמח

האדם אינו מקבל את מזונו עד שהחומר לא עובד לצורה הכי 'נקייה' ודקה שלו.

מחשבת אבות
שלח את תרומתך לעזור לילדים להמשיך את דרך אבותינו הקדושים
קרן ק.מ.ח.
התלות שבין חכמה למעשים, אינה דומה לתלות שבין הדברים המוזכרים במשנה הקודמת
אם אין תורה אין קמח
בסדר, בסדר גמור, וביקש להרחיב קצת על מלמד הדרדקים, לחלוק חמימות של רגע, להשען על כתף רכה של מילים, אבל הרב כבר מיהר הלאה, נבלע באחת הכיתות שקוע בספר, תמיד שקוע באיזה ספר, ונותר לבד, ובכל זאת נתחלפה פתאום ההתכווצות בבטן בשמחה זכה, וחשב לעצמו שבאמת היה בסדר, העז להרהר שאפילו טוב, ורק כשהגיע הביתה נזכר שלא אכל את הכריכים המוקפדים שהכין בליל אמש, והתגוללו עכשיו מבויישים בתיק