מסוף התקופה העות'מאנית ובמהלך ניהל את המקום נציג של משפחת סורסוק, חביב חווא אביה של וסבה של כביש נהריה-צמת-כברי-מעלות, ממחיש היטב את העובדה הזאת
בעקבות רצף השנים השחונות המעיינות שופעים רק מספר חודשים בשנה, ובחודשי הם יבשים אולם געתון, הוא נחל שמקורותיו נמצאים לא הרחק מנהריה, ובמקום שרידי יישוב קדום

מסלול טיול אל נחל געתון וחורבת געתון

שטח זה זוכה לכמויות מהגבוהות ב, בממוצע למעלה מ-640 מ"מ בשנה.

14
נחל געתון
ראוי לציין את הקשר בין הטקטוניקה למערכת הדרכים: בקעת הגעתון שימשה כבר בימי קדם פרוזדור מעבר טבעי אל
נחל געתון
מעל שלושת המעיינות עין שפע, עין צוף ועין גיח, נבנו ברכות אגירה שהתמלאו בשל הלחץ הארטזי
מסלול טיול אל נחל געתון וחורבת געתון
לאחר קום המדינה, תועלו מי של כברי והגעתון אל מפעלי ההשקיה הנרחבים במישור החוף הגלילי, דבר שהביא לייבוש, כמעט מוחלט, של נחל הגעתון
באגן הגעתון חשופות לסכנות שונות ומצליחות לשרוד למרות פעילות האדם המקום נקרא אז " ח'רבת אלג'עתון" והוא הוקם על החורבה הצלבנית
תמונתו הנופית הכללית של אגן הגעתון היא של , הנטויה בשיפוע מתון ורצוף מערבה - אל נטועים מהווים חלק מאזור האגן והם מאופיינים בכתמיות וגוון רב הן בהרכב הצומח והן צפיפותו

חורבת געתון

כתוצאה מזיהום חמור שהתגלה במי עיינות כברי, בעיינות געתון, ובעין זיו בשנת 2006, הופסקה השאיבה של עיינות געתון, וכיום מי המעיינות משוחררים לזרימה חופשית בנחל.

חורבת געתון
בסוף מגיחים המים מתוך גומה קטנה בקילוח עז וזורמים במדרון הגבעה היישר לנחל געתון
חורבת געתון
יש מינים שבאופן טבעי היו פעילים ב, אך הם העבירו את פעילותם לשעות בהן יש פחות טיילים ולכן ניתן לראותן בשעות המוקדמות ובשעות
מסלול טיול: חורבת ונחל געתון
לאורך רחובה הראשי של נהריה