עובדים שנעדרו מעבודתם עקב היותם בבידוד, זכאים לקבל מהמעסיק שלהם "דמי בידוד" עבור ימים אלו אם תצהירו כי אינכם סובלים מתסמינים בימים האחרונים, תקבלו אישור שחרור אוטומטי בבוקר המחרת
למרות זאת, מעסיק שאינו המדינה או גוף מתוקצב תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית רשאי להודיע לעובד שההסדר המיטיב לא יחול על תשלום היום הראשון של הבידוד במהלך הבידוד נעשתה לאותו אדם בדיקה והוא נמצא חיובי

תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)

מקומות העבודה, ובעיקר החיוניים שבהם, כבר הוכיחו את יעילותם בקטיעת שרשרת ההדבקה ובשיעורי הדבקה כמעט אפסיים".

23
משרד הבריאות: תקופת הבידוד תקוצר ל
מועד הגשת בקשה לשיפוי בקשה לשיפוי תוגש החל מיום 1 בפברואר 2021 לקישור לאתר הביטוח הלאומי בנוגע לתשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים - דיווח לביטוח לאומי כמו כן הוכנסו מס' תיקונים לחוק הביטוח הלאומי לרבות בעניין דיווחים
תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)
מי שעובדים 6 ימים בשבוע: יופחתו ימי מחלה גם על יום שישי
החל מחצות: תקופת הבידוד מתקצרת ל
שיפוי מעסיק של עובד שהגיע לישראל ממדינה אחרת שאליה נסע מטעם המעסיק ושילם לו דמי בידוד, יהיה זכאי לשיפוי מלא, למעט בעד עבור היום הראשון בתקופת הבידוד
התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא שהעובדים מדווחים על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת ניתן לצאת מהבידוד לאחר שנמדד במשך יומיים רצופים חום של 37
שימו לב: אדם שלא מדווח על כניסה לבידוד דינו מאסר של 6 חודשים או קנס בסך 3,000 שקלים אם אותו אדם שנדרש לבידוד - למשל ילד - זקוק לנוכחות של בן משפחה במחיצתו, גם אותו בן משפחה נדרש להיות בבידוד למשך אותה התקופה שהילד נדרש אליה

תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)

לפי נתונים שהציג משרד האוצר לוועדה, קיצור ימי הבידוד ביומיים.

27
חובת בידוד ביתי בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה (הליך)
בנוסף , תיתכן אפשרות של מחלה בלי תסמינים, ועדיין אותו אדם יכול להדביק
החל מחצות: תקופת הבידוד מתקצרת ל
לבני הבית שאינם נדרשים להיות בבידוד, או לכל אדם אחר, אסור להיכנס לחדר הבידוד
תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)
יו״ר נשיאות המעסיקים והעסקים ונשיא התאחדות התעשיינים, רון תומר, בירך על הקיצור הנוסף: ״אני שמח שאחרי מאבק ממושך ומשותף לנו ולח״כ צביקה האוזר, משרד הבריאות אימץ את עמדתנו וקיצר את משך הבידוד