י כִּי שֵׁשֶׁת-יָמִים עָשָׂה יְהוָה אֶת-הַשָּׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ אֶת-הַיָּם וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-בָּם וַיָּנַח בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי עַל-כֵּן בֵּרַךְ יְהוָה אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת וַיְקַדְּשֵׁהוּ הרמח"ל, "דעת תבונות", יד "בהיותנו מתקנים את כלי הקבלה שלנו, שיהיה על מנת להשפיע, משווים אנו בזה את הכלים ליוצרם, וראויים אנו לקבל את שפעו עד אין קץ"
האור יאיר את דרכנו, יתקן את תכונותינו ויחבר בינינו באהבה איך נכנסים לעומק הפנימי הזה של עשרת הדברות? בהמשך מכתבו מספר הרב כץ "ברוך השם יש כמה בתי כנסיות שקבלו את דעתי ועשו כנ"ל, ואני מברכם בברכת תהא משכורתם שלימה כפלי כפליים מבורא עולם שנתן לנו לוחות שתיים"

שני לוחות הברית (ספר)

ראינו כי במהלך ימי הביניים הלוחות הפכו לסמל של גנאי ולטלאי של זיהוי נגד היהודים.

לוחות הברית
הנה למשל פסל של לאה מחזית הכנסייה בשטרסבורג, צרפת המאה השתיים עשרה
שני לוחות הברית (ספר)
ערכים קרובים נושאים קרובים באתר דעת
שני לוחות הברית (ספר)
ומה מחזיקה לאה, הסינגוגה, בידיה? הוצאת 'ארטסקרול' הידועה הוציאה לאור מפואר, ובו כל הפרושים באותיות חדשות ומאירות עיניים
הרבי יצא אז בקול רעש גדול כנגד המגמה הפסולה של הלוחות העגולות על כך הצורה בוודאי לא רק שלא רצוי, אלא יותר טוב לא לעשותם"
לחיזוק הכיתוב "שמור" מביאים את תפילת העמידה בשחרית של שבת, בה אנו מתפללים "ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת"- ולא "זכירת שבת" המשקל הסגולי של הספיר הוא כמעט פי ארבע מ, כך שיוצא שמשקלם היה בין 450 ק"ג לבין 788 ק"ג, לפי הנפח שמשערים חז"ל, ואם כי ניתן לומר לפרשנות חז"ל שכתב הלוחות הניסי החזיק את הלוחות בירידת משה מההר, בלוחות שניים מתואר שמשה פסל את הלוחות והעלה אותם להר לפני שהיה הכתב חרוט עליהם

שני לוחות הברית (ספר)

הסיבה לשוני כפי שנהוג להסביר הוא, שבספר שמות מתואר מעמד הר סיני והשמעת עשרת הדיברות בעת התרחשותן, לעומת ספר דברים שמהוה חזרה על הקורות את ישראל על ידי משה, לכן ספר דברים נקרא משנה תורה, ולכן הפסוקים או הנאומים הנאמרים בו יופיעו בשינויים קלים.

שני לוחות הברית
לאה הייתה הבכורה והיא מייצגת בצמד הזה את היהדות
לוחות הברית
גם רבי , בעל ה"קהילות יעקב" נשאל על הדבר, והשיב ש צודק ובבית מדרשו שינו את הלוחות למרובעות
לוחות הברית באמנות היהודית
ביום כ"ה ב כותב הרבי למרת חיה בתיה, אחת ממורות בתי-ספר , ששיגרה לרבי מלך המשיח בול שעיצבה עבור בתי ספר ה'רשת': "אלא שלפלא קצת ציור הלוחות אשר בוודאי יודעת שצריכים להיות מרובעות גם מלמעלה ולא בחצי עיגול, וכמבואר ממאמרי בכמה מקומות ומהם יד, א וכמפורסם גם-כן על ידי הציור שעל השיחות-לנוער וכו'"